Međunarodni naučni skup: Najbolji interes djeteta u zakonodavstvu i praksi

Pravni fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru , u saradnji s Centrom za  društvena  istraživanja Odjela  za  pravna istraživanja  Internacionalnog  Burch univerziteta  u  Sarajevu i  Njemačkom  fondacijom za međunarodnu pravnu saradnju/IRZ, organizuje međunarodni naučni skup „Najbolji interes djeteta u zakonodavstvu i praksi".  Dvodnevni naučni skup će se održati u Mostaru, 29. i 30. novembra 2013. godine.
 

Tema skupa ostavlja veliku slobodu autorima u izboru oblasti i aspekata razmatranja i analize pravnog  standarda  "najbolji  interes djeteta". Praktičari će imati  priliku  iznijeti i  razmijeniti vlastita iskustva i eventualne probleme s kojim se susreću, za koje bi u zajedničkoj raspravi s teoretičarima trebalo da se predlože rješenja kojima bi se unaprijedilo kako uređenje pojedinih porodičnopravnih ustanova  u  pozitivnom pravu  u  Bosni i  Hercegovini,  tako i  rješavanje sporova nastalih povodom njih, odnosno problema u primjeni ovog pravnog standarda.

Referati, čiji sažeci će biti izloženi na skupu, objavit će se u Zborniku radova. Učesnici skupa će biti obavezni radove predati u roku od mjesec dana od održavanja skupa. Ovaj  skup  je nastavak  saradnje  između akademske  zajednice  i pravnih  praktičara, uspostavljene na naučnom skupu održanom prošle godine na našem Fakultetu. Nadamo se da će  on doprinijeti nastavljanju i  jačanju međusobne  saradnje između bosanskohercegovačkih pravnih fakulteta, kao i njihove saradnje s fakultetima iz okruženja i  drugim fakultetima čiji nastavnici/saradnici budu uzeli učešće u radu skupa.

Učešće na skupu, uz navođenje naslova rada, može se prijaviti najkasnije do 10.9.2013. godine putem e-maila na suzana_bubic@hotmail.com.

 
 
Raspored nastave za 2020/2021. godinu:
 
Ispitni rokovi (januarsko-februarski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.