5. međunarodni skup Dani porodičnog prava

U organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru i Njemačke fondacije za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ), u petak i subotu, 31.3. i 1.4.2017. godine, u Sali hotela Old Town u Mostaru, održan je 5. međunarodni naučni skup Dani porodičnog prava pod nazivom „Odjeci prakse Evropskog suda za ljudska prava u nacionalnim porodičnim pravima". 
Skup su otvorili prof.dr. Elvir Zlomužica, prorektor za nauku i naučno-istraživački rad Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru i prof.dr. Alena Huseinbegović, dekanica Pravnog fakulteta, te zaželjeli uspješan rad svim učesnicima.
Radove su izložili nastavnici i saradnici na predmetima iz oblasti porodičnog prava i srodnih disciplina pravnih fakulteta državnih univerziteta iz BiH, pravnih fakulteta univerziteta u Kragujevcu, Novom Sadu, Rijeci i Zagrebu, a u radu skupa su učestvovali i sudije opštinskih sudova i stručni saradnici centara za socijalni rad.
Teme referata su obuhvatile utjecaj prakse Evropskog suda za ljudska prava (ESLJP) na različita pitanja iz oblasti porodičnog prava, uključujući odnose između srodnika, istospolne zajednice, odvojenost djece od roditelja, tjelesno kažnjavanje djece, prekid trudnoće, nasilje u porodici, usvojenje, problem nestalih beba u Srbiji, utjecaj na hrvatsko porodično zakonodoavstvo, položaj transseksualnih osoba, surogat materinstvo, povredu prava na suđenje u razumnom roku, te društvenu funkciju presuda ESLJP.
 
 
Raspored nastave za 2019/2020. godinu:
 
Ispitni rokovi (septembarski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.