4. Međunarodni naučni skup Dani porodičnog prava

 
Pravni fakultet, u saradnji s  Centrom za edukaciju sudija i tužilaca F BiH, Centrom za društvena istraživanja Internacionalnog Burč univerziteta i Njemačkom fondacijom za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ), organizovao je  4. Međunarodni naučni skup Dani porodičnog prava na temu „Pravna zaštita odraslih osoba".
Skup je održan 1. i 2. 4. 2016. godine u Sali hotela „Bristol" u Mostaru, a istaknuti profesori s pravnih fakulteta iz Bosne i Hercegovine, te pravni stručnjaci su uzeli učešće na ovom tradicionalnom naučnom događaju iz oblasti porodičnog prava.

Pravna zaštita odraslih je razmatrana iz dva aspekta. Jedan je zaštita odraslih osoba – članova porodice, bračnih i vanbračnih partnera u oblasti izdržavanja i imovinskih odnosa, a drugi je zaštita odraslih osoba s duševnim smetnjama (osoba s invaliditetom) u okviru pojedinih dijelova porodičnog prava i drugim oblastima prava. Sva ova pitanja bi trebalo posmatrati i u kontekstu UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom (2010).

Vrijedi istaknuti da je skup Dani porodičnog prava uvršten u Program početne obuke i stručnog usavršavanja za 2016. godinu Centra za edukaciju sudija i tužilaca F BiH, te prisustvo istom ulazi u obavezne dane stručnog usavršavanja sudija i tužilaca.

Prof. dr. Suzana Bubić, je u ime domaćina istakla zadovoljstvo održanim skupom, izloženim radovima i diskusijom, te saradnji sa partnerima na organizaciji ovog već tradicionalnog događaja.
 
 
 
Raspored nastave za 2019/2020. godinu:
 
Ispitni rokovi (septembarski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.