Održan 6. međunarodni naučni skup Dani porodičnog prava

Održan 6. međunarodni naučni skup Dani porodičnog prava

6. međunarodni naučni skup Dani porodičnog prava „Imovinskopravni aspekti porodičnih odnosa“, u organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru i Njemačke fondacije za međunarodnu pravnu saradnju/IRZ, održan je u Mostaru u hotelu "Eden" u četvrtak i petak, 19. i 20. aprila 2018. godine. Ovaj naučni skup je nastavak saradnje između akademske zajednice i pravnih praktičara, uspostavljene na prethodnih pet naučnih skupova, i međusobne saradnje između pravnih, ali i drugih fakulteta u zemlji i inostranstvu.

Održana Druga Međunarodna naučna konferencija "Pravni i ekonomski aspekti procesa integracije BiH u EU"

Održana Druga Međunarodna naučna konferencija "Pravni i ekonomski aspekti procesa integracije BiH u EU"

Pravni i Ekonomski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru i Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici bili su organizatori Druge međunarodne naučne konferencije pod nazivom „Pravni i ekonomski aspekti procesa integracije BiH u Evropsku uniju", koja je održana 20. i 21. 4. 2017. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru.

5. međunarodni skup Dani porodičnog prava

5. međunarodni skup Dani porodičnog prava

U organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru i Njemačke fondacije za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ), u petak i subotu, 31.3. i 1.4.2017. godine, u Sali hotela Old Town u Mostaru, održan je 5. međunarodni naučni skup Dani porodičnog prava pod nazivom „Odjeci prakse Evropskog suda za ljudska prava u nacionalnim porodičnim pravima". 

4. Međunarodni naučni skup Dani porodičnog prava

4. Međunarodni naučni skup Dani porodičnog prava

Pravni fakultet, u saradnji s  Centrom za edukaciju sudija i tužilaca F BiH, Centrom za društvena istraživanja Internacionalnog Burč univerziteta i Njemačkom fondacijom za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ), organizovao je  4. Međunarodni naučni skup Dani porodičnog prava na temu „Pravna zaštita odraslih osoba".
Skup je održan 1. i 2. 4. 2016. godine u Sali hotela „Bristol" u Mostaru, a istaknuti profesori s pravnih fakulteta iz Bosne i Hercegovine, te pravni stručnjaci su uzeli učešće na ovom tradicionalnom naučnom događaju iz oblasti porodičnog prava.
 

Međunarodni naučni skup Dani porodičnog prava "Pravna sredstva za smanjenje siromaštva djece"

Međunarodni naučni skup Dani porodičnog prava "Pravna sredstva za smanjenje siromaštva djece"

Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, Njemačka fondacija za međunarodnu pravnu saradnju / IRZ i Centar za društvena istraživanja Međunarodnog univerziteta Burch u Sarajevu organizuju Međunarodni naučni skup Dani porodičnog prava "Pravna sredstva za smanjenje siromaštva djece".
 
Dvodnevni skup će se održati u Mostaru 27. i 28. 3. 2015. godine u sali hotela "Bristol", s početkom u 15 sati.

Međunarodni naučni skup: Najbolji interes djeteta u zakonodavstvu i praksi

Međunarodni naučni skup: Najbolji interes djeteta u zakonodavstvu i praksi

Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u  Mostaru , u saradnji s Centrom  za  društvena  istraživanja  Odjela  za  pravna istraživanja  Internacionalnog  Burch  univerziteta  u  Sarajevu  i  Njemačkom  fondacijom  za međunarodnu pravnu saradnju/IRZ, organizuje međunarodni naučni skup "Najbolji interes djeteta u zakonodavstvu i praksi". 

Pravni i ekonomski aspekti procesa integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju

Pravni i ekonomski aspekti procesa integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju

Ekonomski i Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru organiziraju Međunarodnu naučnu konferenciju "Pravni i ekonomski aspekti procesa integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju" koja će se održati 7. i 8. novembra 2013. godine u Mostaru. 

Razvoj porodičnog prava-od nacionalnog do evropskog

Razvoj porodičnog prava-od nacionalnog do evropskog

Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, u saradnji s Njemačkom fondacijom za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ), organizovao je naučni skup "Razvoj porodičnog prava – od nacionalnog do evropskog." Na ovom skupu, održanom u Mostaru 21.12.2012. godine, izložena su 22 referata, od kojih je najveći broj objavljen u Zborniku radova sa skupa.
Referati su izloženi u okviru dvije sesije. U prvoj su izlagani referati na opšte teme iz oblasti Porodičnog prava i iz uže oblasti Bračno pravo. Druga sesija je obuhvatila izlaganja iz slijedećih oblasti: Porodica u historijskopravnom kontekstu, Roditeljsko pravo i Zaštita od nasilja u porodici.