Konferencija "Zaštita ljudskih prava u Bosni i Herecegovini"

Konferencija "Zaštita ljudskih prava u Bosni i Herecegovini"

Dana 10. 12. 2019. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru održana je Konferencija pod nazivom "Zaštita ljudskih prava u Bosni i Herecegovini” u organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić”, a uz podršku Institucije ombudsmena za ljudska prava u BiH. 

Na Konferenciji su razmatrane različite teme u cilju unaprijeđenja postojećeg stanja i preveniranja zaštite ljudskih prava u Bosni i Hercegovini.

7. međunarodni naučni skup Dani porodičnog prava

7. međunarodni naučni skup Dani porodičnog prava

7. međunarodni naučni skup Dani porodičnog prava "Zaštita prava čovjeka kao pokretač razvoja porodičnog prava", održan je na Pravnom fakultetu 26. i 27. 9. 2019. godine. Skup su organizovali Pravni fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru i Njemačka fondacija za međunarodnu pravnu saradnju/IRZ, te isti predstavlja nastavak saradnje između akademske zajednice i pravnih praktičara, uspostavljene na prethodnih šest naučnih skupova, i međusobne saradnje između pravnih, ali i drugih fakulteta u zemlji i inostranstvu.

Tokom pozdravnih govora, prisutnima su se obratili dekanica Pravnog fakulteta Alena Huseinbegović, rektor Univerziteta 'Džemal Bijedić' Elvir Zlomušica, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko - neretvanskog kantona Rašid Hadžović, te saradnica IRZ-a u BiH Žana Gojačić. Referenti ovogodišnjeg skupa su naučnici, nastavnici i saradnici pravnih fakulteta Univerziteta u Mostaru, Zenici, Tuzli, Banja Luci, Kragujevcu, te Sveučilišta u Zagrebu, Rijeci i Mariboru.

Okrugli stol Dani prava Evropske unije 2 na temu: Obaveze Bosne i Hercegovine na putu k Evropskoj uniji

Okrugli stol Dani prava Evropske unije 2 na temu: Obaveze Bosne i Hercegovine na putu k Evropskoj uniji

Dana 8. jula 2019. godine na Pravnom fakultetu u Sali za simulovano suđenje uspješno je održan Okrugli stol Dani prava Evropske unije 2 na temu:Obaveze Bosne i Hercegovine na putu k Evropskoj uniji.Ovaj skup Pravni fakultet organizovao je kao jednu od planiranih aktivnosti u okviru Erasmus + EU projekta "Strengthening the EU Legal Studies in SEE”, u kojem Fakultet učestvuje kao članica Mreže pravnih fakulteta Jugoistočne Evrope (SEELS).U skladu s projektom, Fakultet je u martu ove godine veoma uspješno organizovao i održao Konferenciju Dani prava EU-a 1 (EU Law Days 1). Cilj ovog, kao i martovskog skupa, bio je promocija izučavanja prava EU-a na pravnim fakultetima, rasprava o aktuelnim temama iz evropskih integracija BiH i predstavljanja najnovijih brojeva SEE Law Journala.

3. međunarodna naučna konferencija „Pravni i ekonomski aspekti procesa integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju"

3. međunarodna naučna konferencija „Pravni i ekonomski aspekti procesa integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju"

U četvrtak, 20.6.2019. otvorena je Treća međunarodna naučna konferencija „Pravni i ekonomski aspekti procesa integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju".Organizatori ove značajne naučne konferencije su tri visokoškolske ustanove, Ekonomski i Pravni fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru i Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici.Prvog dana, 20.6.2019. godine Konferencija je održana u Centru za kulturu Mostar a svečano ju je otvorio prof. dr. Denis Zvizdić, predsjedavajući Vijeća ministara BiH. Gospodin Zvizdić ovom prilikom je održao i plenarno izlaganje na temu „Bosna i Hercegovina u procesu EU integracija".Prvog dana Konferencije govorilo se o integraciji Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, a poseban doprinos održanoj Konferenciji dali su izlagači, prof. dr. Edin Rizvanović koji je govorio na temu „Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju - osnov i okvir za integracijski proces" i doc. dr. Elmir Babović čija je tema bila „Spoj IT i biznisa u razvoju informacionih sistema - Problemi u razumijevanju na relaciji IT-biznis i konkurentnost bosanskohercegovačkih IT kompanija na globalnom tržištu".Na samom kraju prvog dana Konferencije održana je Panel diskusija na temu „Konkurentnost bosanskohercegovačke privrede u kontekstu integracijskih procesa".Drugi dan Konferencije održan je u petak 21.6.2019. godine u prostorijama Ekonomskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, gdje su u okviru nekoliko sesija bili predstavljeni brojni naučno-istraživački radovi posvećeni različitim aspektima integracije BiH u EU te iskustvima drugih zemalja čiji su autori ne samo iz Bosne i Hercegovine već i drugih zemalja.Konferenciji je prisustvovao veliki broj zvanica iz akademske, javne, političke i društvene zajednice, te ostala zainteresirana javnost.

Naučni skup "Dani prava EU"

Naučni skup "Dani prava EU"

 
 

Na Pravnom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru 19.3.2019. godine održan je naučni skup Dani prava EU, koju Pravni fakultet održava u saradnji sa Mrežom pravnih fakulteta Jugoistočne Evrope (SEELS), a u okviru projekta"Jačanje studija prava Evropske unije u zemljama Jugoistočne Evrope”. Prof. dr. Alena Huseinbegović, dekanesa Pravnog fakulteta izrazila je zahvalnost svim referentima, priznatim naučnicima, istraživačima i praktičarima iz oblasti pravnih i drugih srodnih nauka koji su se odazvali pozivu na ovaj skup. Imajući u vidu da je jedan od najvažnijih političkih ciljeva Bosne i Hercegovine uključivanje u euroatlantske integracije, pri čemu je potrebno izvršiti prilagođavanja pravnog sistema BiH sa tekovinama EU, cilj Konferencije jeste da se razmjenom iskustava i rezultata istraživanja sadržanih u referatima i diskusijama unaprjede teorija, zakonodavstvo i praksa iz oblasti evropkog prava.

Održan 6. međunarodni naučni skup Dani porodičnog prava

Održan 6. međunarodni naučni skup Dani porodičnog prava

6. međunarodni naučni skup Dani porodičnog prava „Imovinskopravni aspekti porodičnih odnosa“, u organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru i Njemačke fondacije za međunarodnu pravnu saradnju/IRZ, održan je u Mostaru u hotelu "Eden" u četvrtak i petak, 19. i 20. aprila 2018. godine. Ovaj naučni skup je nastavak saradnje između akademske zajednice i pravnih praktičara, uspostavljene na prethodnih pet naučnih skupova, i međusobne saradnje između pravnih, ali i drugih fakulteta u zemlji i inostranstvu.

Održana Druga Međunarodna naučna konferencija "Pravni i ekonomski aspekti procesa integracije BiH u EU"

Održana Druga Međunarodna naučna konferencija "Pravni i ekonomski aspekti procesa integracije BiH u EU"

Pravni i Ekonomski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru i Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici bili su organizatori Druge međunarodne naučne konferencije pod nazivom „Pravni i ekonomski aspekti procesa integracije BiH u Evropsku uniju", koja je održana 20. i 21. 4. 2017. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru.

5. međunarodni skup Dani porodičnog prava

5. međunarodni skup Dani porodičnog prava

U organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru i Njemačke fondacije za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ), u petak i subotu, 31.3. i 1.4.2017. godine, u Sali hotela Old Town u Mostaru, održan je 5. međunarodni naučni skup Dani porodičnog prava pod nazivom „Odjeci prakse Evropskog suda za ljudska prava u nacionalnim porodičnim pravima". 

4. Međunarodni naučni skup Dani porodičnog prava

4. Međunarodni naučni skup Dani porodičnog prava

Pravni fakultet, u saradnji s  Centrom za edukaciju sudija i tužilaca F BiH, Centrom za društvena istraživanja Internacionalnog Burč univerziteta i Njemačkom fondacijom za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ), organizovao je  4. Međunarodni naučni skup Dani porodičnog prava na temu „Pravna zaštita odraslih osoba".
Skup je održan 1. i 2. 4. 2016. godine u Sali hotela „Bristol" u Mostaru, a istaknuti profesori s pravnih fakulteta iz Bosne i Hercegovine, te pravni stručnjaci su uzeli učešće na ovom tradicionalnom naučnom događaju iz oblasti porodičnog prava.
 

Međunarodni naučni skup Dani porodičnog prava "Pravna sredstva za smanjenje siromaštva djece"

Međunarodni naučni skup Dani porodičnog prava "Pravna sredstva za smanjenje siromaštva djece"

Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, Njemačka fondacija za međunarodnu pravnu saradnju / IRZ i Centar za društvena istraživanja Međunarodnog univerziteta Burch u Sarajevu organizuju Međunarodni naučni skup Dani porodičnog prava "Pravna sredstva za smanjenje siromaštva djece".
 
Dvodnevni skup će se održati u Mostaru 27. i 28. 3. 2015. godine u sali hotela "Bristol", s početkom u 15 sati.