Godišnjak PF

Pravni fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru u okviru svoje izdavačke djelatnosti publikuje Godišnjak Pravnog fakulteta, sa međunarodnim uredništvom.

Svi radovi podliježu anonimnim recenzijama.

Radovi se klasificiraju i referiraju po UDC i JEL publikacijama, London, Pittsburgh i Sydney. Časopis izlazi godišnje od 2017. godine.

Godišnjak je indeksiran u EBSCO bazi.

Autori iz pravnih i srodnih društvenih nauka su pozvani da svojim stručnim i naučnim radovima daju doprinos radu Godišnjaka Pravnog fakulteta.

Broj iz 2019. godine imao je tematski karakter jer su u istom objavljeni radovi izloženi tokom konferencije na temu „Zaštita ljudskih prava u Bosni i Hercegovini", u organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić", a uz podršku Institucije ombudsmena za ljudska prava u BiH. Konferencija je održana 10.12.2019. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru.

Redakciju Godišnjaka Pravnog fakulteta čine:

  • prof. dr. Amra Jašarbegović, glavna i odgovorna urednica
  • prof. dr. Jozo Čizmić
  • prof. dr. Goran Koevski
  • doc.dr. sc. Nerma Čolaković-Prguda
  • viša.ass.mr. Sunčica Hajdarović

Za dodatne informacije zainteresovani autori se mogu obratiti na e-mail: nerma@unmo.ba

Godišnjak 2020.pdf (2.955 KB) Open Edit 
Godisnjak 2019 (1.392 KB) Open Edit 
Godisnjak 2018 (1.281 KB) Open Edit 
Godisnjak 2017 (1.286 KB) Open Edit 
 
 
Raspored nastave za 2021/2022. godinu:
 
Ispitni rokovi (novembarski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.