Lana Bubalo

Lana Bubalo Docent
dr.sc. Lana Bubalo
Predmeti: 
Obligaciono pravo - opći dio
Obligaciono pravo - posebni dio
Pravo intelektualnog vlasništva

Termin za konsultacije:
Srijeda: 9:00-11:00 sati


 
 
Raspored nastave za 2019/2020. godinu:
 
Ispitni rokovi (septembarski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.