Rang lista primljenih kandidata na prvu godinu studija Pravnog faklulteta - opći smjer i studijskog programa Kriminologija i sigurnosne studije

Rang lista primljenih kandidata na prvu godinu studija Pravnog faklulteta - opći smjer i studijskog programa Kriminologija i sigurnosne studije

 

 Na sjednici Nastavno-naučnog vijeća Pravnog fakulteta održanoj 20.9.2019. godine donesena je Odluka o prijemu kandidata na prvu godinu studija na Pravni fakultet u drugom upisnom roku u akademskoj 2019/2020. godini na opći smjer i studijski program Kriminologija i sigurnosne studije.

U prilogu su rang liste primljenih kandidata.

 

Konkurs za upis studenata u akademsku 2019/2020. godinu - drugi upisni rok

Konkurs za upis studenata u akademsku 2019/2020. godinu - drugi upisni rok

 Konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija Pravnog fakulteta - opći smjer i studijskog programa Kriminologija i sigurnosne studije u akademskoj 2019/2020. godini u drugom upisnom roku traje od 22. avgusta 2019. godine do 13. septembra 2019. godine.
Konkurs za upis u prvu godinu II ciklusa studija Građansko-pravni smjer u akademskoj 2019/2020. godini ostaje otvoren do 1. 11. 2019. godine.

Rang lista primljenih kandidata na prvu godinu studija Pravnog faklulteta - opći smjer i studijskog programa “Kriminologija i sigurnosne studije”

Rang lista primljenih kandidata na prvu godinu studija Pravnog faklulteta - opći smjer i studijskog programa “Kriminologija i sigurnosne studije”

Na sjednici Nastavno-naučnog vijeća Pravnog fakulteta održanoj 16.7.2019. godine donesena je Odluka o prijemu kandidata na prvu godinu studija na Pravni fakultet u prvom upisnom roku u akademskoj 2019/2020. godini na opći smjer i studijski program "Kriminologija i sigurnosne studije".

U prilogu su rang liste primljenih kandidata.

 Primljeni kandidati upis mogu izvršiti od 17.7. do 19.7. 2019. godine u Studentskoj službi Pravnog fakulteta u periodu od 9 do 12 sati. 

 

Održan Okrugli stol Dani prava Evropske unije 2 na temu: Obaveze Bosne i Hercegovine na putu k Evropskoj uniji

Održan Okrugli stol Dani prava Evropske unije 2 na temu: Obaveze Bosne i Hercegovine na putu k Evropskoj uniji

 

Danas je na Pravnom fakultetu uspješno održan Okrugli stol Dani prava Evropske unije 2 na temu: Obaveze Bosne i Hercegovine na putu k Evropskoj uniji. Ovaj skup je Pravni fakultet organizovao kao jednu od planiranih aktivnosti u okviru Erasmus + EU projekta "Strengthening the EU Legal Studies in SEE”, u kojem Fakultet učestvuje kao članica Mreže pravnih fakulteta Jugoistočne Evrope (SEELS). U skladu s projektom, Fakultet je u martu ove godine veoma uspješno organizovao i održao Konferenciju Dani prava EU-a 1 (EU Law Days 1). Cilj ovog, kao i martovskog skupa, bio je promocija izučavanja prava EU-a na pravnim fakultetima, rasprava o aktuelnim temama iz evropskih integracija BiH i predstavljanja najnovijih brojeva SEE Law Journala.

Okrugli stol Dani prava Evropske unije 2 na temu: Obaveze Bosne i Hercegovine na putu k Evropskoj uniji

Okrugli stol Dani prava Evropske unije 2 na temu: Obaveze Bosne i Hercegovine na putu k Evropskoj uniji

 Dana 8. jula 2019. godine na Pravnom fakultetu u Sali za simulovano suđenje sa početkom u 11 sati održat će se Okrugli stol Dani prava Evropske unije 2 na temu: Obaveze Bosne i Hercegovine na putu k Evropskoj uniji. Registracija učesnika počinje u 10:45 sati. Ovaj skup Pravni fakultet organizuje kao jednu od planiranih aktivnosti u okviru Erasmus + EU projekta "Strengthening the EU Legal Studies in SEE”, u kojem Fakultet učestvuje kao članica Mreže pravnih fakulteta Jugoistočne Evrope (SEELS). U skladu s projektom, Fakultet je u martu ove godine veoma uspješno organizovao i održao Konferenciju Dani prava EU-a 1 (EU Law Days 1). Cilj ovog, kao i martovskog skupa, jeste promocija izučavanja prava EU-a na pravnim fakultetima, rasprava o aktuelnim temama iz evropskih integracija BiH i predstavljanja najnovijih brojeva SEE Law Journala.

U prilogu je Agenda skupa.