Održana praktično-pravna obuka za studente u okviru Pravne klinike „Pravda za djecu“

Održana praktično-pravna obuka za studente u okviru Pravne klinike „Pravda za djecu“

Tokom nastavnog procesa Pravne klinike „Pravda za djecu“, a na osnovu potpisanih memoranduma o saradnji sa Univerzitetom „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Pravnim fakultetom Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru i Pravnim fakultetom Sveučilišta u Mostaru, polaznici Pravne klinike „Pravda za djecu“ (32 polaznika) – studenti Pravnog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru i studenti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru dobili su priliku da izgrade svoje stručne i profesionalne kapacitete, unaprijede uže specijalizovana teorijsko-pravna i praktično-pravna znanja i vještine u oblasti pravne zaštite prava i interesa djece i mladih u različitim pravnim oblastima i raznim pravnim postupcima, sa naglaskom i na pružanje besplatne pravne pomoći. Značajan dio programa Pravne klinke „Pravda za djecu“ predstavlja i praktično-pravna obuka za polaznike u Pravnom savjetovalištu – Centru za besplatnu pravnu pomoć u Centru za ljudska prava u Mostaru, pod mentorstvom pružaoca besplatne pravne pomoći. predstavlja i praktično-pravna obuka za polaznike u Pravnom savjetovalištu – Centru za besplatnu pravnu pomoć u Centru za ljudska prava u Mostaru, pod mentorstvom pružaoca besplatne pravne pomoći.

Debatno takmičenje studenata

Debatno takmičenje studenata

Dana 13.3.2019. godine na Pravnom fakultetu u organizaciji Asocijacije studenata Pravnog fakulteta održano je Debatno takmičenje za studente našeg Fakulteta. Na takmičenju su učestvovali studenti svih godina te su debatovali na različite zanimljive teme. U polufinalnim debatama se debatovalo na teme: "Privatni zatvori u BiH - da ili ne?" i "Registar seksualnih prestupnika u Bosni i Hercegovini treba biti javan". Finalna debata je vođena na temu: "Žene u Bosni i Hercegovini ravnopravno učestvuju u političkom, kulturnom i društvenom životu" gdje je pobjedu odnijela negacijska ekipa odnosno ekipa prve godine Pravnog fakulteta - Opći smjer, čiji su članovi bili Edin Alikadić, Hasan Boškailo i Armin Baljić. Članove sudskog vijeća činili su doc. dr. Denis Pajić, doc. dr. Nerma Čolaković - Prguda i v. asist. mr. Sunčica Hajdarović. Čestitamo našim studentima!

Pravne klinike "Pravda za djecu"

Pravne klinike "Pravda za djecu"

Na Pravnom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, kao dio nastavnog procesa Pravne klinke, prof. dr. Amra Jašarbegović i prof. dr. Alena Huseinbegović održale se predavanja i radionice za studente – polaznike Pravne klinike „Pravda za djecu“ o temama: „Ustavnosudska zaštita prava djeteta“, „Izvršenje radi ostvarenja nenovčanog potraživanja, s posebnim osvrtom na izvršenje radi predaje djeteta“, „Zastupanje djece u parničnom postupku“ i „Besplatna pravna pomoć u građanskim stvarima“.

Održano Debatno takmičenje 2019.

Održano Debatno takmičenje 2019.

U utorak, 19.2. i srijedu, 20.2.2019. godine, na Pravnom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, već drugu godine zaredom održano je Debatno takmičenje između studenata i srednjoškolaca, a u organizaciji Unije studenata, u saradnji sa Pravnim fakultetom i Asocijacijom studenata Pravnog fakulteta, te uz puno pokroviteljstvo Grada Mostara. Učešće na takmičenju uzelo je sedam mostarskih škola: Gimnazija Mostar, Druga gimnazija, Karađoz-begova medresa, Elektrotehnička škola, Ekonomska škola, Građevinska škola, te Medicinska škola. Takmičenje, koje je prošlo u fer i takmičarskom duhu zajednički su otvorili prorektor za nastavu prof.dr. Senad Rahimić, dekanesa Pravnog fakulteta prof.dr. Alena Huseinbegović, predsjednik Unije studenata Džani Pajić i predsjednik Asocijacije studenata Pravnog fakulteta Harun Isić.

Priručnik o pravnim sredstvima borbe protiv diskriminacije u zemljama Jugoistočne Evrope

Priručnik o pravnim sredstvima borbe protiv diskriminacije u zemljama Jugoistočne Evrope

Zajednički Priručnik/Joint Reader dolazi kao direktan rezultat aktivnosti koje su završene u okviru regionalne saradnje između pravnih fakulteta u cilju poboljšanja zaštite od diskriminacije - projekta razvoja nastavnog predmeta, koji su zajednički implementirali SEELS mreža i Ludwig Boltzmann Gesellschaft - Institut za ljudska prava (BIM) u Beču 2017. - 2018. godine, u kojem je učestvovao i naš Fakultet. Projekat je finansijski podržao Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).