Održan Brucoški sat na Pravnom fakultetu

Održan Brucoški sat na Pravnom fakultetu

Brucoški sat - video obraćanja

Brucoški sat - video obraćanja

Održana online škola tranzicijske pravde

Održana online škola tranzicijske pravde

 U periodu od 28. 9. do 1. 10. 2020. Misija OSCE-a u BiH, u saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru je organizovala Online školu tranzicijske pravde.

Rang lista primljenih kandidata na prvu godinu studija Pravnog faklulteta - Opći smjer i studijskog programa "Kriminologija i sigurnosne studije" u drugom upisnom roku

Rang lista primljenih kandidata na prvu godinu studija Pravnog faklulteta - Opći smjer i studijskog programa "Kriminologija i sigurnosne studije" u drugom upisnom roku

 

Na sjednici Nastavno-naučnog vijeća Pravnog fakulteta održanoj 23.9.2020. godine donesena je Odluka o prijemu kandidata na prvu godinu studija na Pravni fakultet u drugom upisnom roku u akademskoj 2020/2021. godini na Opći smjer i na studijski program "Kriminologija i sigurnosne studije".


Konkurs za upis studenata u akademsku 2020/2021. godinu - drugi upisni rok

Konkurs za upis studenata u akademsku 2020/2021. godinu - drugi upisni rok