I Ciklus

Fakultet izvodi naučnoistraživački i obrazovni rad na području pravnih i s njima vezanih nauka. I ciklus studija se organizuje kao četverogodišnji prema modelu 4+1+3.
 
Uspješnim okončanjem I ciklusa stiče se stepen Bachelor prava.
 
Studij je podijeljen u osam semestra sa ukupno 240 ECTS bodova 240 ECTS.
 
Tokom studija se izučava ukupno 55 predmeta, 50 obaveznih  i  5 izbornih. Izborni predmeti se  biraju  sa  liste  od  ukupno  62 izborna predmeta  predviđena nastavnim planom i programom (link). Jedna studijska godina nosi 60 ECTS, odnosno jedan semestar 30 ECTS bodova. Najmanji broj bodova za pojedini predmet je 2 ECTS, a najveći 6 ECTS.
 
Nastavnim  planom  je  za  studente  IV godine I ciklusa studija predviđena obaveznapraksa u trajanju od 21 dan u pravosudnim ili upravnim organima. Fakultet organizuje ovu praksu u Općinskom sudu u Mostaru, odnosno u drugim mjestima u BiH za studente koji u Mostaru nisu stalno nastanjeni.
 
Nastavni plan I ciklusa  studija, odnosno obavezni i izborni predmeti sadržani u njemu, omogućavaju sticanje opštih i posebnih teorijskih i praktičnih znanja i vještina iz skoro svih oblasti prava u kojim studenti mogu biti u prilici zaposliti se i osposobljavanje za uspješno  obavljanje  poslova.  Nastavni plan i  program je takav da, pored osnovnog, osigurava sticanje i kontekstualnog znanja te usvajanje pravnih vrijednosti (ugradnjom u studij prava razumijevanja i trajnog usvajanja vladavine zakona, pravde i ideje pravičnosti).
 
NPP 2015-2016.pdf
(164,84 KB)

Syllabus

Uvod u pravo (201 KB)
Radno pravo (95 KB)
Nomotehnika (105 KB)
Penologija (96 KB)
 
 
Raspored nastave za 2017/2018. godinu:
 
Ispitni rokovi (Septembarski):
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.