Rezultati II i ponovljenog I kolokvija iz predmeta Pravo intelektualnog vlasnistva

Rezultati kolokvija odrzanog 15.1.2018. godine

Rezultati I i II prarcijalnog ispita iz predmeta: Osnovi ekonomije I

održanog 8.1.2018. godine

Rezultati kolokvija iz predmeta: Upravno pravo

održanog 12.1.2018. godine

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE IV GODINE - STUDENTSKA PRAKSA

Spisak studenata koji će obavljati praksu u Općinskom sudu Mostar

Rezultati kolokvija iz predmeta: Rimsko pravo I

Rezultati drugog kolokvija i ponovljenog prvog iz predmeta Krivično pravo I

Rezultati II kolokvija iz predmeta: FINANSIJE I FINANSIJSKO PRAVO

Rezultati drugog kolokvija iz predmeta Savremeni pravno-politički sistemi

Rezultati drugog kolokvija iz predmeta Međunarodno javno pravo I

Rezultati II kolokvija iz predmeta: PRAVO LJUDSKIH PRAVA

održanog 11.1.2018. godine