Studenti Pravnog fakulteta posjetili Kaznenopopravni zavod u Mostaru

Studenti 4. godine Pravnog fakulteta su dana 9.5.2017. godine, u pratnji doc.dr. Denisa Pajića i v.ass.mr. Sunčice Hajdarović, posjetili Kaznenopopravni zavod poluotvorenog tipa u Mostaru, te su u okviru posjete imali priliku da se upoznaju sa načinom funkcionisanja ove ustanove. Posjeta je realizovana kao dio aktivnosti predviđenih nastavnim programom za predmet Penologija.
Share this Post: Facebook Twitter
 
 
Raspored nastave za 2017/2018. godinu:
 
Ispitni rokovi (septembarski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.