Počeo sa radom Debatni klub

U petak, 9.6.2017. godine zvanično je počeo sa radom Debatni klub PF– sekcija Asocijacije studenata Pravnog fakulteta. Sastanaku su prisutvovali studenti svih studijskih godina Pravnog fakulteta, studenti drugih fakulteta Univerziteta, i doc.dr. Lana Bubalo i v.asist. dr. Šejla Maslo Čerkić, kao predstavnice nastavnika u svojstvu mentora.

Na sastanku su usaglašene i prve aktivnosti Kluba, utvrđene su teme prvih debata i odabrani debatni parovi, a dogovoreno je da će na narednom sastanku kluba, Armin Böhm, student FIT-a i debatni trener, održati kratki trening o vještini debatiranja za članove Kluba.

Usvojen je i Pravilnik o radu DK kojeg možete naći u prilogu teksta. Donesena je i odluka o pokretanju FB stranice Asocijacije studenata Pravnog fakulteta.

Članovi Kluba pozivaju sve zainteresovane studente Pravnog, ali i ostalih fakulteta na Univerzitetu da se uključe u aktivnosti Kluba, i napominju da se za više informacija mogu obratiti v.d predsjedniku Asocijacije studenata Pravnog fakulteta Mirzi Laliću, potpredsjedniku Mirzi Begoviću, sekretarici Hani Benci, kao i predsjedniku Unije studenata Džaniju Pajiću.Share this Post: Facebook Twitter
 
 
Raspored nastave za 2017/2018. godinu:
 
Ispitni rokovi (septembarski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.