Debatni klub PF održao prvu studentsku debatu

Dana 23.6.2017. godine, u sali za simulovano suđenje Pravnog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, održana je prva debata u organizaciji novooformljenog Debatnog kluba kao sekcije Asocijacije studenata Pravnog fakulteta, te Unije studenata Univerziteta "Džemal Bijedić". Student i debatni trener Armin Bȍhm je na početku ukratko upoznao studente s pravilima debatiranja, nakon čega su studenti podijeljeni u ekipu afirmacije i negacije debatirali na temu „Vantjelesna oplodnja".

Uskoro je u planu i "Debatno prvenstvo", kao i mnogobrojni konkretni projekti iz drugih oblasti, s ciljem poboljšanja interaktivne nastave i edukacije studenata, ali i nastavnog osoblja, kao i bolje koordinacije i saradnje između studenata, rukovodstva Fakulteta i nastavnog osoblja.
No entries found.
Share this Post: Facebook Twitter
 
 
Raspored nastave za 2017/2018. godinu:
 
Ispitni rokovi (septembarski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.