South East European Law Network (SEELS)

Fakultet je od marta 2013. godine članica SEELS mreže pravnih fakulteta Jugoistočne Evrope koja za cilj ima instutcionalizaciju regionalne saradnje u oblasti pravničkog obrazovanja, istraživanja, obuke i objavljivanja nučnih i stručnih radova, te povećanje prekogranične mobilnosti i umrežavanja studenata, akademske zajednice, pravosuđa i pravne struke.
 
Član Upravnog odbora: dr. Maja Čolaković
Administrativni koordinator: mr. Lana Bubalo
 
 
 
Raspored nastave za 2017/2018. godinu:
 
Ispitni rokovi (junsko-julski):
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.