Simulacija suđenja kao praktični metod nastave

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je finansiralo projekat opremanja sudnice za simulaciju suđenja koju će koristiti studenti Fakulteta u okviru nastave i vježbi iz svih pozitivno-pravnih predmeta. Ovakav vid rada studenata omogućit će usavršavanje praktičnih vještina i znanja koja će studentima biti  od koristi u budućim pozivima u organima pravosuđa i drugim organima.
 
Sudnica predstavlja jedinstven vid praktičnog rada ove vrste u cijeloj zemlji, a Fakultet će u organizaciji i izvođenju simulovanih suđenja angažovati sudije,  advokate  i  tužioce,  koji  će, zajedno  s  nastavnicima  i saradnicima,  kompletan  sudski  postupak – sve  njegove  stadije i sve  radnje  učesnika  u postupku učiniti studentima bližim i lakše shvatljivim.
 
Sudnica je svečano otvorena 22.5.2013. godine, a otvorenju su prisutvovali brojni gosti iz javnog života, predstavnici pravosudne vlasti i brojni članovi akademske zajednice.
 
Koordinator projekta: mr. Denis Pajić
 
 
Raspored nastave za 2017/2018. godinu:
 
Ispitni rokovi (junsko-julski):
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.