Analiza studentske pasivnosti i prijedlog mjera za poboljšanje kvaliteta nastave u skladu sa bolonjskim procesom

Osnovni zadatak ovoga projekta jeste istražiti uspješnost studiranja na  Pravnom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, aktualne probleme kao i uzroke istih, vezane za nastavni proces, uključujući analizu prolaznosti, prisutnosti nastavi, prosječne ocjene, nastavnih metoda, odnosa između nastavnika i studenata, angažmana studenata, kako u organima fakulteta, tako i u široj društvenoj zajednici (nevladin sektor, studentske organizacije i sl.)
 
Nakon sveobuhvatne analize postojećeg stanja i uzroka takvog stanja cilj projekta je predložiti efikasne mjere za njegovo poboljšanje, čime bi ova visokoškolska ustanova povratila status koji bi trebala da ima u društvu tj. da povrati svoju osnovnu ulogu u smislu stvaranja kvalitetne kritične mase studenata prijeko potrebnih za pozitivne promjene u društvu.
 
Ciljevi projekta
  1. Istražiti i identifikovati probleme vezane za kvalitet nastave i studiranja, te uzroke studentske pasivnosti
  2. Utvrditi prijedlog mjera za poboljšanje postojeće situacije na Pravnom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru
  3. Podići svijest javnosti o značaju implementacije Bolonjskog procesa
 
Rezultat Projekta
Dokument sa prijedlogom mjera za poboljšanje kvaliteta nastave
 
Članovi projektnog tima:
Dr. Osman Pajić
mr. Nerma Čolaković-Prguda
mr. Denis Pajić
mr. Šejla Maslo Čerkić
mr. Ramajana Demirović
mr. Lana Bubalo
 
Brosura.pdf
(4,6 MB)
 
 
Raspored nastave za 2017/2018. godinu:
 
Ispitni rokovi (junsko-julski):
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.