Šejla Maslo Čerkić

Šejla Maslo Čerkić Docent
dr.sc. Šejla Maslo Čerkić
Predmeti:
Komparativna pravna historija
Bosansko komparativno pravo
Evropska pravna tradicija
Sekularna država na Balkanu
 
Termin za konsultacije:
utorak  12:00 – 14:00
četvrtak 12:00 – 14:00

 
 
Raspored nastave za 2017/2018. godinu:
 
Ispitni rokovi (Septembarski):
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.