Studenti treće godine posjetili Zavod zdravstvenog osiguranja HNK sa predmetnom nastavnicom doc. dr. Eminom Hasanagić

Studenti treće godine posjetili Zavod zdravstvenog osiguranja HNK sa predmetnom nastavnicom doc. dr. Eminom Hasanagić

Studenti treće godine sa predmetnom nastavnicom doc. dr. Eminom Hasanagić, u sklopu predmeta Socijalno pravo, 15. maja 2018. godine posjetili su Zavod zdravstvenog osiguranja HNK. Cilj posjete bio je studentima, u okviru predmeta Socijalno pravo gdje studenti izučavaju i zdravstveno osiguranje kao posebnu granu socijalnog osiguranja, pored redovne nastave osigurati i odgovarajući vid praktičnog usavršavanja putem posjeta institucijama relevantnim za nastavni predmet koji studenti izučavaju. Studente zajedno sa predmetnom nastavnicom docenticom, dr. sc. Eminom Hasanagić, primio je Rade Bošnjak direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK.

Na Pravnom fakultetu održana radionica za studente pod nazivom "Rodne predrasude u primjeni prava"

Na Pravnom fakultetu održana radionica za studente pod nazivom "Rodne predrasude u primjeni prava"

U sklopu saradnje koju Pravni fakultet ima sa organizacijom Atlantska inicijativa, na Pravnom fakultetu je 9. maja 2018. godine održana radionica za studente pod nazivom "Rodne predrasude u primjeni prava". Radionica je bila interaktivnog karaktera, a učestvovali su studenti Fakulteta prve, druge i treće godine. Predavači na radionici su bili Dekanica Pravnog fakulteta prof. dr. Alena Huseinbegović, koja je govorila o temi "Osvrt na rodne predrasude u primjeni prava: Rodne predrasude u sudskim postupcima", te prof. dr. Rebeka Kotlo koja je izložila temu "Rod, rodne predrasude i nasilje u porodici: uzroci i posljedice".

Na Pravnom fakultetu održana Simulacija usvajanja direktive u Vijeću Evropske unije

Na Pravnom fakultetu održana Simulacija usvajanja direktive u Vijeću Evropske unije

Danas je na našem Fakultetu održana Simulacija usvajanja direktive u Vijeću Evropske unije. Održavanje simulacije organizovao je Pravni fakultet, a pripremili studenti treće godine pod mentorstvom doc. dr. Emine Hasanagić, predmetne nastavnice na predmetu Pravo Evropske unije. Studenti su simulirali usvajanje Direktive o kakau i čokoladnim proizvodima namijenjenim prehrani ljudi iz 2000-te godine, poznatijoj kao Direktiva o čokoladi. Simulaciji su prisustvovali i studenti četvrte godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, u sklopu posjete našem Fakultetu.

Najboljijm studentima I. i II. ciklusa studija dodijeljena Dekanova nagrada

Najboljijm studentima I. i II. ciklusa studija dodijeljena Dekanova nagrada

Dana 23.4.2018. godine na Pravnom fakultetu upriličena je svečana dodjela Dekanove nagrade za studente sa ostvarenim najboljim prosjekom ocjena na I. i II. ciklusu studija. Nagrade najboljim studentima uručila je dekanica prof. dr. Alena Huseinbegović. Nagrađeno je 10 studenata Fakulteta.

Studenti Pravnog fakulteta učestvovali u Trećoj međunarodnoj konferenciji "Procesuiranje genocida u BiH"

Studenti Pravnog fakulteta učestvovali u Trećoj međunarodnoj konferenciji "Procesuiranje genocida u BiH"

Studenti III i IV godine su od 17. do 20.4. 2018. godine učestvovali na Trećoj međunarodnoj konferenciji "Prosecuiranje genocida u BiH", u sklopu čega su imali simulaciju suđenja pred Međunarodnim sudom za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije.