Rang lista primljenih kandidata na prvu godinu studija Pravnog faklulteta - opći smjer i "Kriminologija i sigurnosne studije"

Rang lista primljenih kandidata na prvu godinu studija Pravnog faklulteta - opći smjer i "Kriminologija i sigurnosne studije"

Na sjednici Nastavno-naučnog vijeća Pravnog fakulteta održanoj 12.7.2018. godine donesena je Odluka o prijemu kandidata na prvu godinu studija na Pravni fakultet u prvom upisnom roku u akademskoj 2018/2019. godini na opći smjer i studijski program "Kriminologija i sigurnosne studije". U prilogu su rang liste primljenih kandidata. Primljeni kandidati upis mogu izvršiti od 13. 7. 2018. godine u Studentskoj službi Pravnog fakulteta.

Doc. dr. Nerma Čolaković-Prguda boravila je na Univerzitetskom koledžu u Lublinu (Poljska)

Doc. dr. Nerma Čolaković-Prguda boravila je na Univerzitetskom koledžu u Lublinu (Poljska)

U sklopu Erasmus+ programa mobilnosti nastavnog osoblja Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, doc.dr Nerma Čolaković-Prguda boravila je na Univerzitetskom koledžu poduzetništva i administracije (WSPA) u Lublinu (Poljska) u periodu između 25. i 29.6.2018. Kolegica Čolaković-Prguda je u okviru STA & STT International Week prezentirala Univerzitet „Džemal Bijedić“ prisutnim kolegama, te prisustvovala različitim radionicama i predavanjima u skladu sa sporazumom o mobilnosti.

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija

Konkurs za upis u prvu godinu I ciklusa studija u akademskoj 2018/2019. godini traje od 22.6.2018. godine do 6. jula 2018. godine. Na Pravnom fakultetu studenti se mogu upisati na I. ciklus studija na sljedeće smjerove: - opći smjer, četverogodišnji studijski program i - Kriminologija i sigurnosne studije, trogodišnji studijski program U okviru II. ciklusa studija studenti se mogu upisati na smjer "Pravna informatika". Konkurs za upis u prvu godinu II ciklusa studija u akademskoj 2018/2019. godini ostaje otvoren do 1. novembra 2018. godine.

Studenti druge godine izveli simulaciju glavne rasprave u postupku za određivanje ličnih odnosa i neposrednih kontakata djeteta i roditelja s kojim dijete ne živi

Studenti druge godine izveli simulaciju glavne rasprave u postupku za određivanje ličnih odnosa i neposrednih kontakata djeteta i roditelja s kojim dijete ne živi

U petak, 8. juna 2018. godine, u sali za simulovano suđenje Pravnog fakulteta, studenti druge godine izveli su simulaciju glavne rasprave u postupku za određivanje ličnih odnosa i neposrednih kontakata djeteta i roditelja s kojim dijete ne živi, a na osnovu sudskog spisa Općinskog suda u Mostaru.

Doc. dr. Lana Bubalo održala predavanje na Pravnom fakultetu Univerziteta u Granadi

Doc. dr. Lana Bubalo održala predavanje na Pravnom fakultetu Univerziteta u Granadi

U sklopu programa mobilnosti nastavnog osoblja Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, doc. dr. Lana Bubalo je 05.06.2018. godine održala predavanje na Pravnom fakultetu Univerziteta u Granadi.