Javni poziv za učešće na ELSA Danu

Javni poziv za učešće na ELSA Danu

Evropsko udruženje studenata prava (ELSA) Mostar raspisuje JAVNI POZIV za učešće na ELSA Danu koji će se održati 30.studenog/novembra 2016. Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, u sali za simulaciju suđenja, od 14 h do 16  i 30 h.
Naime, 30.11.2016. godine sve lokalne ELSA grupe širom evropskog kontinenta će obilježiti ELSA  Dan s ovogodišnjom temom iz oblasti Migracijskog prava.
ELSA Mostar i ELSA BiH organiziraju predavanje i debatu.

Obavijest o odbrani doktorske disertacije mr.sc. Faruka Maksumića

Obavijest o odbrani doktorske disertacije mr.sc. Faruka Maksumića

Mr. sc. Faruk Maksumić će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: 
„Doprinos Sporazuma o izmjeni i pristupanju Centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini - CEFTA 2006. integracionim procesima Bosne i Hercegovine".  
Odbrana doktorske disertacije će se održati u prostorijama zgrade Pravnog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, dana 22.12.2016. godine u 10 sati.
Doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Pravnog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru.

Konkurs za učesnike prve klinike ljudskih prava u Mostaru

Konkurs za učesnike prve klinike ljudskih prava u Mostaru

Europsko udruženje studenata prava (ELSA) Mostar raspisuje NATJEČAJ/KONKURS za učesnike/ice prve Klinike ljudskih prava u Mostaru koju organizira ELSA Mostar.

Klinika ljudskih prava zamišljena je kao edukacijski program kojem je primarni fokus na ukazivanju kršenja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. Navedena Klinika okupiti će  predstavnike pojedinih udruženja koji će govoriti o diskriminaciji društvenih grupa koje predstavljaju te uvažene profesore i asistente. Cilj je da studente Pravnih fakulteta u Mostaru naučimo ljudskim pravima društvenih grupa čija se prava najviše krše i gdje je diskriminacija učestala pojava, a to su: prava povratnika, prava osoba sa posebnim potrebama, LGBT populacije, prava žena, prava  žrtava rata itd.

Obavijest o odbrani završnog rada

Obavijest o odbrani završnog rada

Amela Maksumić će braniti završni rad pod naslovom: „Kontrola ustavnosti međunarodnih ugovora u državama regiona".
Odbrana završnog rada će se održati u prostorijama zgrade Pravnog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, dana 28.11.2016. godine u 10 sati.
Završni rad se može pogledati u Sekretarijatu Pravnog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru.

Obavijest o odbrani doktorske disertacije

Obavijest o odbrani doktorske disertacije

Mr. sc. Jasminka Džumhur će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:
„Efikasnost primjene mehanizama Ujedinjenih nacija u zaštiti ljudskih prava u Bosni i Hercegovini".  
Odbrana doktorske disertacije će se održati u prostorijama zgrade Pravnog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, dana 12.12.2016. godine u 10:30 sati.
Doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Pravnog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru.