Riječ dekana Pravnog fakulteta

Kao v.d. dekana Fakulteta sa dugom tradicijom u obrazovanju budućih diplomiranih pravnika, a sada i bachelora prava, želim da Vas upoznam sa prednostima studiranja na našem Fakultetu.
Kroz organizovanje dodiplomskog, diplomskog, a uskoro i doktorskog studija, te stručnog trogodišnjeg studija, Pravni fakultet NASTAVAK ...
Međunarodni naučni skup Dani porodičnog prava "Pravna sredstva za smanjenje siromaštva djece"

Međunarodni naučni skup Dani porodičnog prava "Pravna sredstva za smanjenje siromaštva djece"

Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, Njemačka fondacija za međunarodnu pravnu saradnju / IRZ i Centar za društvena istraživanja Međunarodnog univerziteta Burch u Sarajevu organizuju Međunarodni naučni skup Dani porodičnog prava "Pravna sredstva za smanjenje siromaštva djece".
 
Dvodnevni skup će se održati u Mostaru 27. i 28. 3. 2015. godine u sali hotela "Bristol", s početkom u 15 sati.

Poziv autorima za slanje radova za časopis Revija za pravo i ekonomiju

Odluka Rektora o rasporedu zaposlenika po internom konkursu

Prijava za Ljetnu školu SEELS-a

Prijava za Ljetnu školu SEELS-a

SEELS mreža i Europa Institut Univerziteta u Saarlandu organizuju treću Ljetnu školu EU OPEN MARKETS SUMMER ACADEMY. Škola je namijenjena studentima II ciklusa studija iz oblasti prava EU. 

Uspješno završena još jedna Klinika Medijskog prava

Uspješno završena još jedna Klinika Medijskog prava

Uspješno je završena još jedna Klinika Medijskog prava u kojoj su učestvovali studenti Pravnog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Dodjela diploma o uspješno završenoj Klinici je upriličena na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Posjeta gostujuće profesorice Sebnem Balci

U sklopu Mevlana programa razmjene akademskog osoblja u 2014/15, naš Fakultet će posjetiti gostujuća profesorica Sebnem Balci, sa Pravnog fakulteta Akdeniz Univerziteta u Antaliji

 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.