Studenti Pravnog fakulteta učestvovali u Trećoj međunarodnoj konferenciji "Procesuiranje genocida u BiH"

Studenti Pravnog fakulteta učestvovali u Trećoj međunarodnoj konferenciji "Procesuiranje genocida u BiH"

Studenti III i IV godine su od 17. do 20.4. 2018. godine učestvovali na Trećoj međunarodnoj konferenciji "Prosecuiranje genocida u BiH", u sklopu čega su imali simulaciju suđenja pred Međunarodnim sudom za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije.

Održan 6. međunarodni naučni skup Dani porodičnog prava  „Imovinskopravni aspekti porodičnih odnosa“

Održan 6. međunarodni naučni skup Dani porodičnog prava „Imovinskopravni aspekti porodičnih odnosa“

6. međunarodni naučni skup Dani porodičnog prava „Imovinskopravni aspekti porodičnih odnosa“, u organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru i Njemačke fondacije za međunarodnu pravnu saradnju/IRZ, održan je u Mostaru u hotelu "Eden" u četvrtak i petak, 19. i 20. aprila 2018. godine. Ovaj naučni skup je nastavak saradnje između akademske zajednice i pravnih praktičara, uspostavljene na prethodnih pet naučnih skupova, i međusobne saradnje između pravnih, ali i drugih fakulteta u zemlji i inostranstvu. Program naučnog skupa slijedi utvrđeni koncept kombinacije predstavljanja najnovijih naučnih i praktičnih spoznaja, interaktivne diskusije i drugih oblika razmjene iskustava. Tema ovogodišnjeg naučnog skupa pod nazivom „Imovinskopravni aspekti porodičnih odnosa“ je interdisciplinarnog karaktera budući da objedinjuje brojna i kompleksna pravna pitanja iz porodičnog, stvarnog, obligacionog, nasljednog, procesnog i drugih grana prava. Naučno preispitivanje aktuelnih normativnih rješenja različitih aspekata imovinskih odnosa u porodici u okvirima nacionalnog, evropskog i međunarodnog prava imalo je za cilj identificirati teorijske i praktične probleme u njihovoj primjeni, kao i razmotriti i ponuditi moguće odgovore na određena otvorena pitanja.

Na Pravnom fakultetu održana javna debata na temu: „Može li članstvo u Evropskoj uniji ubrzati pomirenje u Bosni i Hercegovini?“

Na Pravnom fakultetu održana javna debata na temu: „Može li članstvo u Evropskoj uniji ubrzati pomirenje u Bosni i Hercegovini?“

Na Pravnom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, u Sali za simulovano suđenje, 29.3.2018. godine održana je javna debata na temu: „Može li članstvo u Evropskoj uniji ubrzati pomirenje u Bosni i Hercegovini?“ Javna debata održana je u okviru Debatnog kluba Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a u organizaciji Unije studenata Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru i Asocijacije studenata Pravnog fakulteta.

Održana svečana promocija doktora nauka Pravnog fakulteta i ostalih fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru

Održana svečana promocija doktora nauka Pravnog fakulteta i ostalih fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru

Svečana promocija doktora nauka Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru održana je 17.2.2018. godine, u Amfiteatru Ekonomskog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru. Univerzitet je promovisao 51 doktora nauka, a od toga je sedam doktora pravnih nauka.

U Mostaru održana radionica o međunarodnom krivičnom pravu i tranzicijskoj pravdi

U Mostaru održana radionica o međunarodnom krivičnom pravu i tranzicijskoj pravdi

U Mostaru, u periodu od 6. do 8. marta 2018. godine, održana je radionica Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini o međunarodnom pravu i tranzicijskoj pravdi. Na radionici je učestvovalo dvadeset studenata završnih godina pravnih fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru i Sveučilišta u Mostaru.