Studenti druge godine izveli simulaciju glavne rasprave u postupku za određivanje ličnih odnosa i neposrednih kontakata djeteta i roditelja s kojim dijete ne živi

Studenti druge godine izveli simulaciju glavne rasprave u postupku za određivanje ličnih odnosa i neposrednih kontakata djeteta i roditelja s kojim dijete ne živi

U petak, 8. juna 2018. godine, u sali za simulovano suđenje Pravnog fakulteta, studenti druge godine izveli su simulaciju glavne rasprave u postupku za određivanje ličnih odnosa i neposrednih kontakata djeteta i roditelja s kojim dijete ne živi, a na osnovu sudskog spisa Općinskog suda u Mostaru.

Doc. dr. Lana Bubalo održala predavanje na Pravnom fakultetu Univerziteta u Granadi

Doc. dr. Lana Bubalo održala predavanje na Pravnom fakultetu Univerziteta u Granadi

U sklopu programa mobilnosti nastavnog osoblja Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, doc. dr. Lana Bubalo je 05.06.2018. godine održala predavanje na Pravnom fakultetu Univerziteta u Granadi.

Novi studijski programi na Pravnom fakultetu: "Kriminologija i sigurnosne studije" i "Pravna informatika"

Novi studijski programi na Pravnom fakultetu: "Kriminologija i sigurnosne studije" i "Pravna informatika"

Na Pravnom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru otvorena dva nova studijska programa - na I. ciklusu trogodišnji dodiplomski studij "Kriminologija i sigurnosne studije", te na II. ciklusu jednogodišnji studij "Pravna informatika".

Studenti treće godine posjetili Zavod zdravstvenog osiguranja HNK

Studenti treće godine posjetili Zavod zdravstvenog osiguranja HNK

Studenti treće godine sa predmetnom nastavnicom doc. dr. Eminom Hasanagić, u sklopu predmeta Socijalno pravo, 15. maja 2018. godine posjetili su Zavod zdravstvenog osiguranja HNK. Cilj posjete bio je studentima, u okviru predmeta Socijalno pravo gdje studenti izučavaju i zdravstveno osiguranje kao posebnu granu socijalnog osiguranja, pored redovne nastave osigurati i odgovarajući vid praktičnog usavršavanja putem posjeta institucijama relevantnim za nastavni predmet koji studenti izučavaju. Studente zajedno sa predmetnom nastavnicom docenticom, dr. sc. Eminom Hasanagić, primio je Rade Bošnjak direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK.

Na Pravnom fakultetu održana radionica za studente pod nazivom "Rodne predrasude u primjeni prava"

Na Pravnom fakultetu održana radionica za studente pod nazivom "Rodne predrasude u primjeni prava"

U sklopu saradnje koju Pravni fakultet ima sa organizacijom Atlantska inicijativa, na Pravnom fakultetu je 9. maja 2018. godine održana radionica za studente pod nazivom "Rodne predrasude u primjeni prava". Radionica je bila interaktivnog karaktera, a učestvovali su studenti Fakulteta prve, druge i treće godine. Predavači na radionici su bili Dekanica Pravnog fakulteta prof. dr. Alena Huseinbegović, koja je govorila o temi "Osvrt na rodne predrasude u primjeni prava: Rodne predrasude u sudskim postupcima", te prof. dr. Rebeka Kotlo koja je izložila temu "Rod, rodne predrasude i nasilje u porodici: uzroci i posljedice".