KONKURS za upis studenata u prvu godinu studija

KONKURS za upis studenata u prvu godinu studija

Konkurs za upis u prvu godinu studija u akademskoj 2017/2018. godini traje od 15. juna 2017. godiine do 4. jula 2017. godine.

Pravni fakultet u akademskoj 2017/2018. godini vrši upis:
I ciklus studija:     60 redovnih studenata
                          10 redovnih uz plaćanje
                          10 vanrednih studenata
II ciklus studija:
-    Građansko-pravni smjer : 15 redovnih uz plaćanje
-    Krivično-pravni smjer:     15 redovnih uz plaćanje

Otvoren poziv za učešće u Ljetnoj školi Reflecting Ethnicity in Legal Education

Otvoren poziv za učešće u Ljetnoj školi Reflecting Ethnicity in Legal Education

SEELS mreža pravnih fakulteta Jugoistočne Evrope, u saradnji sa DAAD, otvara Poziv za prijave za učešće u Ljetnoj školi pod nazivom „Reflecting Ethnicity in Legal Education", u okviru projekta „Reflecting ethnic heterogeneity and tolerance towards national minorities in the legal education in South East Europe and Germany". Ljetna škola će biti održana na Pravnom fakultetu u Tirani od 3. do 10. septembra 2017. godine.

Počeo sa radom Debatni klub

Počeo sa radom Debatni klub

U petak, 9.6.2017. godine zvanično je počeo sa radom Debatni klub PF– sekcija Asocijacije studenata Pravnog fakulteta. Sastanaku su prisutvovali studenti svih studijskih godina Pravnog fakulteta, studenti drugih fakulteta Univerziteta, i doc.dr. Lana Bubalo i v.asist. dr. Šejla Maslo Čerkić, kao predstavnice nastavnika u svojstvu mentora.

Na sastanku su usaglašene i prve aktivnosti Kluba, utvrđene su teme prvih debata i odabrani debatni parovi, a dogovoreno je da će na narednom sastanku kluba, Armin Böhm, student FIT-a i debatni trener, održati kratki trening o vještini debatiranja za članove Kluba.

Radionica i takmičenje u pisanju optužnice održani na Pravnom fakultetu

Radionica i takmičenje u pisanju optužnice održani na Pravnom fakultetu

U periodu od 30. do 31.5.2017. na Pravnom fakuletatu Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru organizovana je radionica i takmičenje u pisanju optužnice u organizaciji ELSA-e Mostar. Na radionici i takmičenju su učestvovali studenti svih godina Pravnog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić i Sveučilišta Mostar. Prvi dan, 30.5. održana je radionica na kojoj su studentima održali predvanje o pisanju optužnice v. ass. mr. Sunčica Hajdarović i odvjetnik Josip Muselimović. Drugi dan, 31.5., studenti su dobili zadatak da napišu optužni akt koji je pregledao i ocijenio sudija prof. dr. Nurko Pobrić. 

Posjeta studenata Dječjem domu i Centru "Los Rosales" u Mostaru

Posjeta studenata Dječjem domu i Centru "Los Rosales" u Mostaru

Dana 10. 5. 2017. godine, studenti II godine studija su u pratnji prof.dr. Suzane Bubić posjetili Dječji dom u Mostaru. Studenti su štićenicima doma uručili prigodne poklone. Istog dana su posjetili i Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los Rosales". Posjete su organizovane u okviru nastavnog programa predmeta Prava djeteta.