Javni konkurs za upis prve generacije na doktorski studij Evropskog prava

Javni konkurs za upis prve generacije na doktorski studij Evropskog prava

Na osnovu člana 103. stav (1) tačka c) Zakona o visokom obrazovanju  u HNK, članova 72., 128. stav (1) tačka c), 163. stav (1) Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, a u skladu sa članom 12. i 13. Pravila studiranja na III ciklusu studija i sticanja zvanja doktora nauka na Univerzitetu „Džemal Bijedić" u Mostaru i Odlukama Senata, broj: 101-1948/16 od 29. 9. 2016. godine i broj: 101-2176/16 od  27. 10. 2016. godine, i  Odluke Upravnog odbora Univerziteta broj: 100 - 578/17 od 15. 3. 2017. godine Senat Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru raspisuje JAVNI KONKURS ZA UPIS PRVE GENERACIJE POLAZNIKA NA DOKTORSKI STUDIJ EVROPSKOG PRAVA IZ PRAVNIH NAUKA NA PRAVNOM FAKULTETU UNIVERZITETA „DŽEMAL BIJEDIĆ" U MOSTARU.

Obavještenje o odbrani doktorskih disertacija

Obavještenje o odbrani doktorskih disertacija

Održano predavanje o zaštiti ličnih podataka

Održano predavanje o zaštiti ličnih podataka

U povodu obilježavanja evropskog dana zaštite ličnih podataka, u petak 10.3.2017. godine na Pravnom fakultetu je održano predavanja o značaju zaštite ličnih podataka. Predavanje je održala Nedžmija Kukričar, stručna savjetnica za inspekcijski nadzor u Agenciji za zaštitu ličnih podataka u BiH. Predavanju su prisustvovali studenti pravnih fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" i Sveučilišta u Mostaru.

Dodijeljena dekanova nagrada najboljim studentima

Dodijeljena dekanova nagrada najboljim studentima

Dodjela dekanovih nagrada studentima I i II ciklusa upriličena je 3.3.2017. godine na Pravnom fakultetu. Nagrađeni su studenti sa najvišim prosjekom ocjena u protekloj akademskoj godini. Dekanica Pravnog fakulteta, prof. dr. Alena Huseinbegović,  čestitala je studentima na izuzetnom uspjehu ostvarenom na I i II ciklusu studija i poželjela im da svojim vrijednim i marljivim radom nastave ostvarivati značajne rezultate i u budućnosti.

ELSA Mostar raspisuje Javni poziv za sudjelovanje na radionici na temu "Prava Ostalih"

ELSA Mostar raspisuje Javni poziv za sudjelovanje na radionici na temu "Prava Ostalih"

Radionica na temu "Prava Ostalih" održat će se 24.2.2017. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, u dvorani III. godine sa početkom u 13:00 sati. Predavač na radionici biće gospodin Jakob Finci, bivši veleposlanik Bosne i Hercegovine u Švicarskoj, predsjednik humanitarnog udruženja La Benevolencija, te jedan od podnositelja predstavke pred Evropskim sudom za ljudska prava.