Posjeta studenata Dječjem domu i Centru "Los Rosales" u Mostaru

Posjeta studenata Dječjem domu i Centru "Los Rosales" u Mostaru

Dana 10. 5. 2017. godine, studenti II godine studija su u pratnji prof.dr. Suzane Bubić posjetili Dječji dom u Mostaru. Studenti su štićenicima doma uručili prigodne poklone. Istog dana su posjetili i Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los Rosales". Posjete su organizovane u okviru nastavnog programa predmeta Prava djeteta.

 

Studenti Pravnog fakulteta posjetili Kaznenopopravni zavod u Mostaru

Studenti Pravnog fakulteta posjetili Kaznenopopravni zavod u Mostaru

Studenti 4. godine Pravnog fakulteta su dana 9.5.2017. godine, u pratnji doc.dr. Denisa Pajića i v.ass.mr. Sunčice Hajdarović, posjetili Kaznenopopravni zavod poluotvorenog tipa u Mostaru, te su u okviru posjete imali priliku da se upoznaju sa načinom funkcionisanja ove ustanove. Posjeta je realizovana kao dio aktivnosti predviđenih nastavnim programom za predmet Penologija.

Studenti Pravnog fakulteta posjetili Sud BiH

Studenti Pravnog fakulteta posjetili Sud BiH

U petak, 5.5.2017. godine, grupa od 40 studenata Pravnog fakulteta je u pratnji doc. dr. Denisa Pajića i v.ass.mr. Sunčice Hajdarović posjetila Sud Bosne i Hercegovine. Cilj posjete bio je upoznavanje studenata sa strukturom i funkcioniranjem Suda Bosne i Hercegovine.

Predstavnici Pravnog odjeljenja, Odjeljenja za podršku svjedocima i Odjeljenja za informiranje javnosti i saradnju sa zajednicom su kroz prezentacije upoznali studente sa organizacijom, načinom rada, praksom i ostvarenim rezultatima Suda Bosne i Hercegovine.

Održana Međunarodna naučna konferencija "Pravni i ekonomski aspekti procesa integracije BiH u EU"

Održana Međunarodna naučna konferencija "Pravni i ekonomski aspekti procesa integracije BiH u EU"

Pravni i Ekonomski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru i Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici bili su organizatori Druge međunarodne naučne konferencije pod nazivom „Pravni i ekonomski aspekti procesa integracije BiH u Evropsku uniju", koja je održana 20. i 21. 4. 2017. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru. 

Prof. dr. Francisco Periera Coutinho održao predavanje na Pravnom fakultetu

Prof. dr. Francisco Periera Coutinho održao predavanje na Pravnom fakultetu

U srijedu 26.4.2017. godine, prof. dr. Francisco Pereira Coutinho, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta NOVA de Lisboa, održao je predavanje o temi "Brexit and the future of European Integration" za studente prve i treće godine Pravnog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru. Studenti su imali priliku upoznati se aktualnim pravnim i političkim aspektima istupanja Velike Britanije iz članstva Evropske unije, te posljedicama njenog istupanja na budućnost evropskih integracija.